Karty schopnosí: České legendy

Každá karta schopnosti přináší do hry "Legendy" specifický prvek, který ovlivňuje dynamiku hry a nabízí hráčům různé strategické možnosti.

 1. Karta: Husitská taktika
  • Ve hře: +2 k obranným akcím.
  • Popis: Využívá revoluční bojové metody husitů.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 2. Karta: Strategie Jana Žižky
  • Ve hře: Přesun libovolné figurky.
  • Popis: Oslavuje vojevůdcovu taktiku a odvahu.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 3. Karta: Smetanova melodie
  • Ve hře: Imunita proti kartám soupeřů.
  • Popis: Evokuje Smetanovu symfonii Má vlast, krajiny a historii.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 4. Karta: Magie Rudolfa II.
  • Ve hře: Přivolání náhodné události.
  • Popis: Ztělesnění Rudolfovy vášně pro alchymii a astrologii.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 5. Karta: Alchymistické tajemství
  • Ve hře: Výměna karty s náhodným hráčem.
  • Popis: Odkaz na snahu alchymistů přeměnit kovy na zlato.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda
 6. Karta: Učení Jana Amose Komenského
  • Ve hře: Zvýšení efektivity vzdělávacích akcí.
  • Popis: Propaguje Komenského novátorské pedagogické metody.
  • Body: 5
  • Element: 🌀 Vzduch
 7. Karta: Moudrost Karla IV.
  • Ve hře: Kontrola nad jakýmkoliv políčkem.
  • Popis: Odráží Karlovy schopnosti vládce a mecenáše umění.
  • Body: 4
  • Element: 🌎 Země
 8. Karta: Libušino proroctví
  • Ve hře: Odhalení a výběr z vrchních karet.
  • Popis: Založení Prahy předpověděné kněžnou Libuší.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 9. Karta: Blaničtí rytíři
  • Ve hře: +3 k obrannému hodu.
  • Popis: Legendární rytíři, symbolem české záchrany.
  • Body: 3
  • Element: 🔥 Oheň
 10. Karta: Slovanské pohanské rituály
  • Ve hře: Ignorace negativních efektů karet.
  • Popis: Odkaz na bohatou tradici slovanských obřadů.
  • Body: 2
  • Element: 🌎 Země
 11. Karta: Stavitel katedrál
  • Ve hře: Výstavba "katedrály" pro bonusové body.
  • Popis: Důraz na inovace stavitelů gotických katedrál.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 12. Karta: Alchymista Rudolfova dvora
  • Ve hře: Přetvoření předmětu na kartu schopnosti.
  • Popis: Alchymistické experimenty Rudolfova dvora.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 13. Karta: Slovanský bard
  • Ve hře: Druhý tah ihned po prvním.
  • Popis: Dědictví slovanských bardů a jejich písní.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 14. Karta: Cechovní řemeslník
  • Ve hře: Obdržení bonusových zdrojů každé kolo.
  • Popis: Význam cechovních řemesel pro městskou kulturu.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 15. Karta: Městský kronikář
  • Ve hře: Zaznamenání a kopírování akcí pro body slávy.
  • Popis: Práce kronikářů jako Václava Hájka z Libočan.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 16. Karta: Český reformátor
  • Ve hře: +1 bod slávy za každé kolo aktivní karty.
  • Popis: Vliv reformátorů jako Jan Hus na společnost.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda