Karty událostí: České legendy

Každá karta speciální události přináší do hry "Legendy" neočekávané obraty a nové výzvy, které oživují hru a dodávají jí další úroveň strategické hloubky

 1. Karta: Bitva na Bílé hoře (1620)
  • Ve hře: Všichni hráči platí daň 2 body slávy nebo 5 mincí.
  • Popis: Rozhodující bitva, která posílila Habsburky v českých zemích.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 2. Karta: Defenestrace (1618)
  • Ve hře: Vyřazení jednoho hráče z hry na jedno kolo.
  • Popis: Protest proti Habsburkům vedl k defenestraci a třicetileté válce.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 3. Karta: Velká morová epidemie
  • Ve hře: Vyloučení ostatních hráčů z jednoho kola hry.
  • Popis: Morová epidemie decimovala populaci Prahy v 18. století.
  • Body: 6
  • Element: 💧 Voda
 4. Karta: Mnichovská dohoda (1938)
  • Ve hře: Odstoupení území a ztráta zdrojů pro hráče.
  • Popis: Diplomatická dohoda předcházející druhé světové válce.
  • Body: 5
  • Element: 🌎 Země
 5. Karta: Národní obrození
  • Ve hře: Posílení karet předmětů a schopností hráče.
  • Popis: Období, kdy se česká kultura a identita opět oživily.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 6. Karta: Vznik Československa (1918)
  • Ve hře: Bonusové body slávy za každého spojence v hře.
  • Popis: Založení Československé republiky po 1. světové válce.
  • Body: 5
  • Element: 🌎 Země
 7. Karta: Husitské války
  • Ve hře: Výhody v bojových akcích proti ostatním hráčům.
  • Popis: Konflikty v 15. století vedly k náboženským a sociálním změnám.
  • Body: 6
  • Element: 🔥 Oheň
 8. Karta: Bitva u Lipan (1434)
  • Ve hře: Zdvojnásobení efektu bojových akcí v následujícím kole.
  • Popis: Klimaktický moment husitských válek mezi frakcemi.
  • Body: 6
  • Element: 🌎 Země
  • Karta: Třicetiletá válka
   • Ve hře: Hráči platí zdroje ostatním jako daně z války.
   • Popis: Dlouhý a ničivý konflikt zasahující většinu Evropy.
   • Body: 5
   • Element: 🔥 Oheň
  • Karta: Založení Univerzity Karlovy (1348)
   • Ve hře: Nabídni vzdělávací akci, získej tolary.
   • Popis: První univerzita ve střední Evropě.
   • Body: 4
   • Element: 🌀 Vzduch
  • Karta: Bitva u Chlumce (1126)
   • Ve hře: Duel o políčko na herním plánu.
   • Popis: Střet českého knížete s císařem.
   • Body: 5
   • Element: 🔥 Oheň
  • Karta: Zlatý věk Rudolfa II.
   • Ve hře: Exkluzivní karty s významnými výhodami.
   • Popis: Praha centrem evropského umění a vědy.
   • Body: 4
   • Element: 🌀 Vzduch
  • Karta: Vznik Českého království (1198)
   • Ve hře: Prohlášení políčka za královské území.
   • Popis: Korunovace Přemysla Otakara I.
   • Body: 3
   • Element: 🌎 Země
  • Karta: Zrušení Nevolnictví (1781)
   • Ve hře: Osvobození figurky od negativních efektů.
   • Popis: Reforma Josefa II. modernizovala společnost.
   • Body: 3
   • Element: 💧 Voda
  • Karta: Založení Národního Divadla (1883)
   • Ve hře: Kulturní akce, bonusové body slávy.
   • Popis: Symbol českého národního obrození.
   • Body: 2
   • Element: 🌀 Vzduch
  • Karta: Stavba Karlštejna (1357)
   • Ve hře: Stavba obranných struktur, tolar za průchod.
   • Popis: Karel IV. založil pevnost Karlštejn.
   • Body: 4
   • Element: 🌎 Země