Deskovka ČESKÉ LEGENDY

Pravidla deskové hry České legendy

Pravidla

Pravidla | Karty předmětů | Událostí | Schopností

Cíl hry

Cílem hry je stát se legendou tím, že získáte nejvíce bodů slávy. Hra nabízí tři herní módy:

 • Pohádkově lehký
  • Pro děti a začátečníky, bez složitějších karet a bez elementů.
 • Příjemně náročný
  • Pro hráče se základními zkušenostmi.
 • Legendárně náročný
  • Pro zkušené hráče se všemi prvky hry aktivními.

Obsah balení

 1. Herní deska
  • Mapa s českými legendárními a historickými místy.
 2. Figurky hráčů
  • Zastupují různé postavy (Golém, Krakonoš, Rusalka a Pérák)
 3. Karty
  • Předměty: Historické a legendární předměty s unikátními výhodami.
  • Schopnosti: Různé schopnosti postav.
  • Speciální události: Neočekávané zvraty ve hře.
  • Postavy: Každá postava má své unikátní schopnosti.
 4. Hrací kostky
  • Pro určení pohybu postav a výsledků akcí.
 5. Žetony a mince
  • Jáchymovské tolary pro platby za karty a služby.
  • Žetony jednotlivých elementů.
 6. Body slávy
  • Marker a počítadlo pro sledování bodů.
 7. Pravidla hry
  • Detailní průvodce pravidly a scénáři hry.

Začátek Hry

 • Hráči si vyberou postavu a získají základní sady karet.
 • Figurky se umístí na startovní pole.
 • Každý hráč obdrží 10 tolarů.

Průběh hry

 • Začátek kola: Hráči si vezmou karty a hodí kostkou.
 • Pohyb: Posun postavy podle výsledku hodu kostkou.
 • Akce na políčkách: Získání karet, duely, výzvy a hádanky.
 • Použití karet: Karty lze kdykoliv použít pro získání výhod.
 • Speciální pravidla: Některé políčka a karty mohou změnit pravidla hry.
 • Konec kola: Vyhodnocení výzev a úkolů, příprava na další kolo.

Univerzální pravidla hry

 • Každý hráč může mít na ruce maximálně pět karet.
 • Každá postava má unikátní schopnosti spojené s jedním z elementů (země, voda, vzduch, oheň).

Výzvy a úkoly

 • Hráči se setkávají s různými výzvami, které mohou zahrnovat hádanky nebo mini-hry.

Získávání bodů slávy

 • Body slávy se získávají plněním úkolů, výher v duelech a shromažďováním karet.

Duely

 • Pokud dva hráči skončí na stejném políčku, mohou, ale nemusí vyhlásit duel.
 • Hráči zamíchají svoje karty a odhalí vrchní kartu.
 • Karty se porovnají na základě jejich hodnot a elementu.
 • V případě stejné hodnoty vyhrává element postavy na odhalené kartě.
 • Při shodě hráči odhalí další kartu.
 • Vítěz duelu získá body slávy v součtu všech použitých karet.

Konec hry

 • Hra končí po dosažení určitého počtu kol nebo bodů slávy. Vítěz je hráč s nejvyšším počtem bodů.
 • Doporučeno 100 bodů.

Obsazení políčka elementem

 1. Příchod na políčko: Hráč může obsadit políčko, pokud má odpovídající žeton elementu a pokud políčko odpovídá elementu jeho postavy.
 2. Vybrání elementu: Hráč vybírá element pro dané políčko, pokud splňuje podmínky.
 3. Použití žetonu elementu: Umístění žetonu na políčko, které nyní poskytuje specifické bonusy nebo zdroje.
 4. Obrana políčka: Políčko může být bráněno dalšími žetony stejného elementu.
 5. Výhody obsazeného políčka: Produkce zdrojů nebo bonusových bodů každé kolo.

Druhy karet

Existují tři druhy karet (každá je rozlišená ikonkou v pravém horním rohu + barvou) + karty postav.

Druhy políček

 • Startovní políčko: Místo začátku hry.
 • Trh: Místo pro nákup karet.
 • Výzva: Místo pro duelování a výzvy.
 • Elementární zóny: Speciální políčka ovlivněná živly, kde hráči získávají elementy.

Kostka

Kostka má osm stran, kde jsou čísla 1-4 a čtyři elementy (oheň, voda, vzduch, země). Každý výsledek hodu může ovlivnit pohyb nebo speciální schopnosti postavy podle elementu, který padne.

Získávání a použití elementů

 • Jak získat elementy:
  1. Karty elementů: Hráči mohou získat žetony elementů prostřednictvím karet předmětů, schopností nebo speciálních událostí.
  2. Políčka elementů: Hráči mohou obsadit políčka elementů na herním plánu, což jim poskytne bonusové elementy.
 • Použití elementů:
  1. Aktivace schopností: Některé schopnosti postav vyžadují použití specifických elementů.
  2. Obsazení políček: Hráči mohou umístit žetony elementů na políčka, aby získali specifické výhody nebo bonusy.
  3. Speciální efekty: Žetony elementů mohou poskytovat speciální efekty, jako zvýšení obrany, produkci zdrojů nebo speciální akce.

Historická místa na plánu

 • Pražský hrad: Poskytuje obranné bonusy.
 • Karlštejn: Produkuje tolary a poskytuje obranné výhody.
 • Karlovy Vary: Obnovuje schopnosti a zvyšuje hodnotu karet vody.
 • Kutná Hora: Zvyšuje produkci zdrojů.
 • Tábor: Poskytuje bojové bonusy.
 • Znojemská rotunda: Zvyšuje kulturní body.
 • Bitva na Bílé hoře: Zvyšuje body slávy za každé vyhrané kolo.

Schopnosti postav a vliv elementů

Karty postav

 1. Postava: Golem
  • Ve hře: Zvyšuje sílu v duelu a obranu.
  • Popis: Legendární ochránce Prahy s ohnivou silou.
  • Body: 2
  • Element: 🔥 Oheň
 2. Postava: Krakonoš
  • Ve hře: Poskytuje bonusy při získávání zdrojů.
  • Popis: Duch hor, ochránce přírody a zvířat.
  • Body: 2
  • Element: 🌎 Země
 3. Postava: Rusalka
  • Ve hře: Umožňuje pohybovat se rychleji po vodních cestách.
  • Popis: Mystická vodní bytost ovládající vody.
  • Body: 2
  • Element: 💧 Voda
 4. Postava: Pérák
  • Ve hře: Skvělý v úhybných manévrech a průzkumu.
  • Popis: Superhrdina z období druhé světové války.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch

Vliv elementů a jejich využití

 • Každá postava může používat pouze svůj element.
 • Žetony elementů mohou být položeny pouze na políčka v oblasti svého elementu.
 • Elementární žetony poskytují bonusy, např. zvýšení obrany, produkci zdrojů, nebo speciální akce.

Herní mechanika

 • Elementární dominance: Hráči mohou získat bonusy za obsazení většiny políček svého elementu v dané oblasti.
  • Voda: Možnost pohybovat se dvakrát v jedom tahu.
  • Oheň: Dvojnásobné body za bojové akce.
  • Vzduch: Imunita proti jedné negativní události za kolo.
  • Země: Dvojnásobná produkce zdrojů.
 • Strategické umístění: Umisťování žetonů na správná políčka může výrazně ovlivnit průběh hry, nutí hráče přemýšlet takticky.
 • Dynamická interakce: Karty událostí a schopností postav mohou výrazně změnit herní situaci, udržující hru napínavou a plnou překvapení.

Příklad hry pro děti

Krok za krokem:

1. Příprava hry

 • Rozdejte hráčům figurky a základní karty.
 • Položte figurky na startovní pole.
 • Každý hráč dostane 10 tolarů.

2. Začátek hry

 • Hráči si vyberou postavu a získají základní sady karet.
 • Vysvětlete dětem, že cílem je získat nejvíce bodů slávy.

3. Průběh kola

 • Líznutí karet: Hráči si vezmou jednu kartu na začátku kola.
 • Hod kostkou: Hráči hodí kostkou a posunou se o odpovídající počet políček.
 • Akce na políčku: Podle políčka, na kterém se zastaví, hráči mohou získat karty, bojovat v duelech nebo plnit jednoduché úkoly.
 • Použití karet: Hráči mohou kdykoli během svého tahu použít karty.

4. Získávání bodů slávy

 • Hráči získávají body slávy za splněné úkoly, vyhrané duely a shromažďování karet.

5. Konec kola

 • Po každém tahu všech hráčů se kolo končí a začíná nové.
 • Hráči připraví své karty a figurky pro další kolo.

6. Konec hry

 • Hra končí po dosažení určitého počtu kol nebo bodů slávy.
 • Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Karty předmětů

Každá karta předmětu přináší do hry "Legendy" unikátní strategický prvek a zvyšuje možnosti hráčů v průběhu hry.

 1. Karta: Korunovační klenoty
  • Ve hře: Zvyšují hodnotu všech předmětových karet o +1.
  • Popis: Historické insignie českých králů, symboly moci a tradice.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 2. Karta: Zlaté české ručičky
  • Ve hře: Jednorázově zdvojnásobí účinek jakékoli karty.
  • Popis: Oslava českého řemeslného umění, známého po celém světě.
  • Body: 2
  • Element: 🔥 Oheň
 3. Karta: Křišťálová číše z Karlových Varů
  • Ve hře: Obnoví všechny vyčerpané schopnosti.
  • Popis: Skvost českého sklářství, známý léčivými prameny.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda
 4. Karta: Renesanční váza z Rudolfína
  • Ve hře: Umožňuje výměnu schopností s jiným hráčem.
  • Popis: Dílo z období Rudolfa II., spojení umění a alchymie.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 5. Karta: Astronomický orloj
  • Ve hře: Podívejte se do ruky soupeře a vezměte si kartu.
  • Popis: Technický zázrak a historický poklad Prahy.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 6. Karta: Zlatá koruna svatého Václava
  • Ve hře: Ochrání před jedním negativním efektem.
  • Popis: Symbol české státnosti a duchovní síly.
  • Body: 5
  • Element: 🌀 Vzduch
 7. Karta: Pražský hrad
  • Ve hře: Blokuje jednu akci soupeře.
  • Popis: Středověká pevnost, sídlo českých králů.
  • Body: 5
  • Element: 🌎 Země
 8. Karta: Vltavín
  • Ve hře: Přidá +2 k hodnotě hodu kostkou.
  • Popis: Tajemný kámen spojený s českými legendami.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 9. Karta: Český granát
  • Ve hře: Získává lepší obchodní podmínky.
  • Popis: Symbol krásy a mistrného zpracování.
  • Body: 2
  • Element: 🔥 Oheň
 10. Karta: Český Lev
  • Ve hře: Poskytuje +2 k bojovým akcím.
  • Popis: Odvaha a síla národního znaku.
  • Body: 3
  • Element: 🔥 Oheň
 11. Karta: Dalimilova Kronika
  • Ve hře: Získává extra body za každý historický předmět.
  • Popis: Starobylý kronikářský skvost české literatury.
  • Body: 3
  • Element: 🌀 Vzduch
 12. Karta: Svatojánský poklad
  • Ve hře: Náhodný bonus bodů slávy nebo zdrojů.
  • Popis: Záhada ukrytá hluboko v české zemi.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda
 13. Karta: Husitský kalich
  • Ve hře: Zvyšuje vliv na náboženské akce.
  • Popis: Symbol víry a odporu husitů.
  • Body: 2
  • Element: 💧 Voda
 14. Karta: Barokní relikviář
  • Ve hře: Jednou za hru imunita vůči negativním efektům.
  • Popis: Dílo plné duchovní krásy a umělecké finesy.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 15. Karta: Renesanční kamej
  • Ve hře: Cena karet při obchodu je poloviční.
  • Popis: Kamej, vyřezávaný šperk z období renesance.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 16. Karta: Jáchymovský tolar
  • Ve hře: Přidá hráči +3 tolary.
  • Popis: Stříbrné mince symobolizují historický význam Jáchymova.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda

Karty schopností

Každá karta schopnosti přináší do hry "Legendy" specifický prvek, který ovlivňuje dynamiku hry a nabízí hráčům různé strategické možnosti.

 1. Karta: Husitská taktika
  • Ve hře: +2 k obranným akcím.
  • Popis: Využívá revoluční bojové metody husitů.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 2. Karta: Strategie Jana Žižky
  • Ve hře: Přesun libovolné figurky.
  • Popis: Oslavuje vojevůdcovu taktiku a odvahu.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 3. Karta: Smetanova melodie
  • Ve hře: Imunita proti kartám soupeřů.
  • Popis: Evokuje Smetanovu symfonii Má vlast, krajiny a historii.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 4. Karta: Magie Rudolfa II.
  • Ve hře: Přivolání náhodné události.
  • Popis: Ztělesnění Rudolfovy vášně pro alchymii a astrologii.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 5. Karta: Alchymistické tajemství
  • Ve hře: Výměna karty s náhodným hráčem.
  • Popis: Odkaz na snahu alchymistů přeměnit kovy na zlato.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda
 6. Karta: Učení Jana Amose Komenského
  • Ve hře: Zvýšení efektivity vzdělávacích akcí.
  • Popis: Propaguje Komenského novátorské pedagogické metody.
  • Body: 5
  • Element: 🌀 Vzduch
 7. Karta: Moudrost Karla IV.
  • Ve hře: Kontrola nad jakýmkoliv políčkem.
  • Popis: Odráží Karlovy schopnosti vládce a mecenáše umění.
  • Body: 4
  • Element: 🌎 Země
 8. Karta: Libušino proroctví
  • Ve hře: Odhalení a výběr z vrchních karet.
  • Popis: Založení Prahy předpověděné kněžnou Libuší.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 9. Karta: Blaničtí rytíři
  • Ve hře: +3 k obrannému hodu.
  • Popis: Legendární rytíři, symbolem české záchrany.
  • Body: 3
  • Element: 🔥 Oheň
 10. Karta: Slovanské pohanské rituály
  • Ve hře: Ignorace negativních efektů karet.
  • Popis: Odkaz na bohatou tradici slovanských obřadů.
  • Body: 2
  • Element: 🌎 Země
 11. Karta: Stavitel katedrál
  • Ve hře: Výstavba "katedrály" pro bonusové body.
  • Popis: Důraz na inovace stavitelů gotických katedrál.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 12. Karta: Alchymista Rudolfova dvora
  • Ve hře: Přetvoření předmětu na kartu schopnosti.
  • Popis: Alchymistické experimenty Rudolfova dvora.
  • Body: 4
  • Element: 🔥 Oheň
 13. Karta: Slovanský bard
  • Ve hře: Druhý tah ihned po prvním.
  • Popis: Dědictví slovanských bardů a jejich písní.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 14. Karta: Cechovní řemeslník
  • Ve hře: Obdržení bonusových zdrojů každé kolo.
  • Popis: Význam cechovních řemesel pro městskou kulturu.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 15. Karta: Městský kronikář
  • Ve hře: Zaznamenání a kopírování akcí pro body slávy.
  • Popis: Práce kronikářů jako Václava Hájka z Libočan.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 16. Karta: Český reformátor
  • Ve hře: +1 bod slávy za každé kolo aktivní karty.
  • Popis: Vliv reformátorů jako Jan Hus na společnost.
  • Body: 4
  • Element: 💧 Voda

Karty speciálních událostí

Každá karta speciální události přináší do hry "Legendy" neočekávané obraty a nové výzvy, které oživují hru a dodávají jí další úroveň strategické hloubky.

 1. Karta: Bitva na Bílé hoře (1620)
  • Ve hře: Všichni hráči platí daň 2 body slávy nebo 5 mincí.
  • Popis: Rozhodující bitva, která posílila Habsburky v českých zemích.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 2. Karta: Defenestrace (1618)
  • Ve hře: Vyřazení jednoho hráče z hry na jedno kolo.
  • Popis: Protest proti Habsburkům vedl k defenestraci a třicetileté válce.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 3. Karta: Velká morová epidemie
  • Ve hře: Vyloučení ostatních hráčů z jednoho kola hry.
  • Popis: Morová epidemie decimovala populaci Prahy v 18. století.
  • Body: 6
  • Element: 💧 Voda
 4. Karta: Mnichovská dohoda (1938)
  • Ve hře: Odstoupení území a ztráta zdrojů pro hráče.
  • Popis: Diplomatická dohoda předcházející druhé světové válce.
  • Body: 5
  • Element: 🌎 Země
 5. Karta: Národní obrození
  • Ve hře: Posílení karet předmětů a schopností hráče.
  • Popis: Období, kdy se česká kultura a identita opět oživily.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 6. Karta: Vznik Československa (1918)
  • Ve hře: Bonusové body slávy za každého spojence v hře.
  • Popis: Založení Československé republiky po 1. světové válce.
  • Body: 5
  • Element: 🌎 Země
 7. Karta: Husitské války
  • Ve hře: Výhody v bojových akcích proti ostatním hráčům.
  • Popis: Konflikty v 15. století vedly k náboženským a sociálním změnám.
  • Body: 6
  • Element: 🔥 Oheň
 8. Karta: Bitva u Lipan (1434)
  • Ve hře: Zdvojnásobení efektu bojových akcí v následujícím kole.
  • Popis: Klimaktický moment husitských válek mezi frakcemi.
  • Body: 6
  • Element: 🌎 Země
 9. Karta: Třicetiletá válka
  • Ve hře: Hráči platí zdroje ostatním jako daně z války.
  • Popis: Dlouhý a ničivý konflikt zasahující většinu Evropy.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 10. Karta: Založení Univerzity Karlovy (1348)
  • Ve hře: Nabídni vzdělávací akci, získej tolary.
  • Popis: První univerzita ve střední Evropě.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 11. Karta: Bitva u Chlumce (1126)
  • Ve hře: Duel o políčko na herním plánu.
  • Popis: Střet českého knížete s císařem.
  • Body: 5
  • Element: 🔥 Oheň
 12. Karta: Zlatý věk Rudolfa II.
  • Ve hře: Exkluzivní karty s významnými výhodami.
  • Popis: Praha centrem evropského umění a vědy.
  • Body: 4
  • Element: 🌀 Vzduch
 13. Karta: Vznik Českého království (1198)
  • Ve hře: Prohlášení políčka za královské území.
  • Popis: Korunovace Přemysla Otakara I.
  • Body: 3
  • Element: 🌎 Země
 14. Karta: Zrušení Nevolnictví (1781)
  • Ve hře: Osvobození figurky od negativních efektů.
  • Popis: Reforma Josefa II. modernizovala společnost.
  • Body: 3
  • Element: 💧 Voda
 15. Karta: Založení Národního Divadla (1883)
  • Ve hře: Kulturní akce, bonusové body slávy.
  • Popis: Symbol českého národního obrození.
  • Body: 2
  • Element: 🌀 Vzduch
 16. Karta: Stavba Karlštejna (1357)
  • Ve hře: Stavba obranných struktur, tolar za průchod.
  • Popis: Karel IV. založil pevnost Karlštejn.
  • Body: 4
  • Element: 🌎 Země

LICENCE

 • CC BY-SA 4.0
 • K. Pacovsky (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrownBohemia3.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
 • Berlin-George (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohemia,_Joachimsthaler_1525_Electrotype_Copy._VF._Obverse..jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
 • Berlin-George (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohemia,_Joachimsthaler_1525_Electrotype_Copy._VF._Reverse..jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode